Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uniwersytet Zielonogórski

Dokumenty potwierdzające kształcenie

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1 lipca 2021r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru:
Uchwała Senatu UZ numer 228 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na Uniwersytecie Zielonogórskim
  • Załącznik nr 1:
  • Załącznik nr 2:
  • Załącznik nr 3:
  • Załącznik nr 4:
  • Załącznik nr 5:
  • Załącznik nr 6:

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1 października 2019 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: 30 czerwca 2021
Uchwała Senatu UZ nr 551 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na Uniwersytecie Zielonogórskim

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru:1 października 2017 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: 30 września 2019 r.
Uchwała nr 148 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających na Uniwersytecie Zielonogórskim

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów - tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 661)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji

Ustawa o dokumentach publicznych

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl