Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Struktura

Dział Kształcenia

dr Edyta Wysocka

Kierownik

p.113, Rektorat, ul. Licealna 9


E.Wysocka@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 3276

mgr Sylwia Jachacz

Zastępca kierownika

p.113, Rektorat, ul. Licealna 9


S.Jachacz@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 7848

Dział Kształcenia

Pracownicy

mgr Agnieszka Brzezińska

p.111, Rektorat


A.Brzezinska@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 3274

Obciążenia:
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
Wydział Nauk Biologicznych,
Wydział Mechniczny

mgr inż. Ewa Łasińska

p.111, Rektorat


E.Lasinska@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 3172

Obciążenia:
Wydział Artystyczy,
Wydział Fizyki i Astronomii,
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

mgr Anna Makówka-Behnke

p.110, Rektorat


A.Makowka-Behnke@adm.uz.zgora.pl


+48 789 442 070

mgr Ewa Masłowska

p.112, Rektorat


E.Maslowska@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 2928

Obciążenia:
Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Psychologii,
Wydział Prawa i Administracji

mgr Violetta Raś-Rudzińska

p.111, Rektorat


V.Ras-Rudzinska@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 3201

Obciążenia:
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
Collegium Medicum

mgr inż. Alicja Orzeszko

p.114, Rektorat


A.Orzeszko@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 4783

Obciążenia: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego;
studia podyplomowe

mgr Renata Kubiak

p.110, Rektorat


R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 3055

obsługa systemu POLON dot. kierunków, kadry i studentów, monitoring liczby studentów, program MOST i MOSTECH, zestawienia GUS, organizacja roku akademickiego

mgr Weronika Wojciechowska

p.114, Rektorat


W.Wojciechowska@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 3171

Studia podyplomowe,
kursy dokształcające

mgr Anna Kuczak

p.110, Rektorat


A.Kuczak@adm.uz.zgora.pl


+48 68 328 3173

obsługa systemu POLON dot. kierunków, kadry i studentów, programy rozliczeniowe, strona internetowa pionu, ewaluacja studiów podyplomowych, rejestr umów dot. kształcenia, zestawienia godzinowe

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl