Zarządzenie numer 2 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu językowego dla nauczycieli akademickich zatrudnianych w UZ

Protokół egzaminacyjny
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski