Osoba odpowiedzialna: mgr Sylwia Jachacz
telefon: 68 328 32 76, e-mail: S.Jachacz@adm.uz.zgora.pl

II Uczelniane Forum Jakości Kształcenia

Praktyka zawodowa w systemie studiów

Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego (aula 205),
22 maja 2017 r. godz. 1000

Praktyka zawodowa jest jednym z ważniejszych elementów programu studiów. Musi być uwzględniona w programie wszystkich kierunków o profilu praktycznym, a większość kierunków o profilu ogólnoakademickim również oferuje ją swoim studentom.

Na Uczelnianym Forum Jakości Kształcenia podejmiemy dyskusję nad tym jak najlepiej przygotować program praktyki, w jaki sposób przygotować miejsca jej odbywania, w jaki sposób monitorować jej przebieg i jak weryfikować osiągnięte przez studentów podczas praktyk efekty kształcenia. Spytamy także studentów i pracodawców, czego oczekują po praktykach i w końcu zastanowimy się nad metodami oceny praktyki jako elementu programu studiów. Do udziału w Uczelniany Forum Jakości Kształcenia zapraszamy wszystkich, których interesuje problematyka kultury jakości w kształceniu, a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za realizację programów studiów, koordynatorów i opiekunów praktyk.

Program II Forum Jakości

Formularz zgłoszeniowy


Archiwum

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia zaprasza do udziału w Forum Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, które odbędzie się w dniu
5 lutego 2015 r. o godz. 1000
w Sali Konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej (Kampus B).

Podczas forum proponujemy trzy bloki tematyczne:

  1. Wdrażanie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i dyskusja nad jego zmianami.
  2. Ewaluacja procesu kształcenia: organizacja i zmiany wprowadzane w roku akademickim 2014/2015.
  3. Programy kształcenia na rok akademicki 2015/2016.Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski