Kodowanie przedmiotów

Kod przedmiotu: E-W-K-A

E - oznacza kod dziedziny według programu Socrates-Erasmus
     (dziedzina dotyczy poszczególnych przedmiotów, a nie kierunku)
W - oznacza dwuliterowy kod wydziału
     (zgodny z Regulaminem Organizacyjnym UZ)
K - oznacza kod kierunku i stopnia studiów
     (P=pierwszy, D=drugi, T=trzeci, M=magisterskie jednolite)
A - oznacza kod przedmiotu, który może być dobrany dowolnie przez poszczególne wydziały
     w zależności od indywidualnych potrzeb
     (wskazane, aby nie przekraczał 5 znaków)

Przykładowo 16.1-WK-MATP-WF1 oznacza: dziedzina wg programu Socrates-Erasmus: wychowanie fizyczne, sport (16.1) - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (WK) - kierunek: matematyka, studia: pierwszego stopnia (MATP) - przedmiot: wychowanie fizyczne 1

Kod przedmiotu ogólnouczelnianego: E-W-K-A

E - oznacza kod dziedziny według programu Socrates-Erasmus
     (dziedzina dotyczy poszczególnych przedmiotów, a nie kierunku)
W - oznacza dwuliterowy kod wydziału
     (zgodny z Regulaminem Organizacyjnym UZ)
K - oznacza kod Uniwersytetu Zielonogórskiego = UZ,
A - oznacza kod przedmiotu, który może być dobrany dowolnie przez poszczególne wydziały
     w zależności od indywidualnych potrzeb
     (wskazane, aby nie przekraczał 5 znaków)

Do pobrania Kody dziedzin wg programu Socrates Erasmus

UWAGA: Kod przedmiotu jest taki sam dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski