Szablony opisu przedmiotu (sylabusy) do Katalogów Przedmiotów ECTS

Rekrutacja 2014/2015

Do pobrania   Szablon opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS od roku akademickiego 2014/2015

Do pobrania   Instrukcja wypełniania arkusza opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS od roku akademickiego 2014/2015

Do pobrania   Szablon opisu przedmiotu ogólnouczelnianego do Katalogu Przedmiotów ECTS od roku akademickiego 2014/2015

Do pobrania   Instrukcja wypełniania arkusza opisu przedmiotu ogólnouczelnianego do Katalogu Przedmiotów ECTS od roku akademickiego 2014/2015

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia - rekrutacja 2012/2013

Do pobrania   Część II.B. Szablon opisu przedmiotu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

Do pobrania   Część II.B. Szablon opisu przedmiotu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia - wersja w języku angielskim.

Do pobrania   Informacja nt. wypełnienia arkusza opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS

Studia trzeciego stopnia - rekrutacja 2012/2013

Do pobrania   Część II.A. Infomacja o studiach trzeciego stopnia

Do pobrania   Część II.B. Szablon opisu przedmiotu dla studiów trzeciego stopnia  

Studia podyplomowe - rekrutacja 2012/2013

Do pobrania   Część II.A. Infomacja o studiach podyplomowych

Do pobrania   Część II.B. Szablon opisu przedmiotu dla studiów podyplomowych  

Wcześniejsze rekrutacje

Do pobrania   Szablon opisu przedmiotu do Katalogów ECTS

Do pobrania   Szablon opisu przedmiotu do Katalogów ECTS - wersja w języku angielskim.

Do pobrania   Informacja dotycząca wypełniania części IIA katalogu ECTS

Do pobrania   Informacja nt. wypełnienia arkusza opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS  

 Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski