Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Andrzej Kraśniewski, Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski