Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Akty prawne

Uczelniane akty prawne


Studia podyplomowe

Dokumenty dla kierowników studiów podyplomowych

Potwierdzanie efektów uczenia się

Akty prawne

Powołanie nowego kierunku

Powołanie nowego kierunku

Nostryfikacja dyplomu

Nostryfikacja dyplomu

Potwierdzanie kształcenia

Dokumenty potwierdzające kształcenie

Sylabus

Zarządzenie w sprawie oferty w językach
Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie obowiązku przygotowania oferty dydaktycznej w języku obcym na potrzeby umów i programów międzynarodowych
Szablony opisu przedmiotu

Regulamin ECTS w Uniwersytecie Zielonogórskim

Regulamin ECTS w Uniwersytecie Zielonogórskim

Specjalność na kierunku

Uchwała nr 272 Senatu UZ z dnia 7 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 561 Senatu UZ z dn. 30.05.2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności na kierunku studiów
Uchwała nr 561 Senatu UZ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności na kierunku studiów

Liczebność grup

Zarządzenie numer 57 w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych z dnia 29-06-2015
Zarządzenie nr 51 Rektora UZ z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl