Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uniwersytet Zielonogórski

Kursy dokształcające

Kursy dokształcające

Dokumenty dla kierowników kursów

Osoba odpowiedzialna: mgr Weronika Wojciechowska
telefon: 328 31 71, e-mail: W.Wojciechowska@adm.uz.zgora.pl

Plan Kursu Dokształcającego

Plan kursu


Szablony opisu przedmiotu do Katalogów ECTS (sylabusy)

Część II.A. Informacja o kursie dokształcającym

Część II.B. Szablon opisu przedmiotu

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia

Załącznik do karty zgłoszenia - podgrupy kierunków studiów

Procedura powoływania kursu dokształcającego
Procedura powoływania

Wniosek o powołanie
Formularz Wniosku o powołanie (pdf)

Formularz Wniosku o powołanie (doc)

Kosztorys kursu dokształcającego

Formularz Kosztorysu

Załącznik do kosztorysu

Formularz Załącznika do kosztorysu

Rozliczenie kursu dokształcającego

Formularz do Rozliczenia kursu

Miesięczne sprawozdanie z przepracowanych godzin

Formularz sprawozdania

Karta pracownika - Zestawienie godzin dla pracownika w roku akademickim

Karta pracownika

Wzory umów i rachunków: Akty Prawne na stronie UZ

Informacje

  • Wzory podpisów na rachunku
  • Wzory podpisów na umowie
  • W przypadku wprowadzenia zmian w załączniku do kosztorysu studiów podyplomowych, umowy bądź rachunki będą przygotowanepo przesłaniu do Działu Kształcenia aneksu do załącznika zaakceptowanego przez kierownika studiów podyplomowych oraz dyrektora Instytutu.

  • Przpominamy, iż zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami, art. 36 ust. 4) umowy pracowników z zewnątrz wraz z Oświadczeniem zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz RODO (druki do pobrania ze strony na samym dole: http://www.uz.zgora.pl/ap/) powinny być, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, przekazane do zarejestrowania.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl