Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Kursy dla nauczycieli akademickich

Oferta kursów dla nauczycieli akademickich

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk - Prorektor ds. Jakości Kształcenia zapraszają do udziału w kursach/warsztatach podnoszących kompetencje dydaktyczne pracowników badawczo – dydaktycznych i dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W roku akademickim 2021/2022 proponujemy udział w kursach, których ofertę przedstawiły instytuty:

Instytut Pedagogiki

 • Pedagogiczne podstawy pracy ze studentami – 15 godz. (listopad 2021) (zapisy zamknięte);
 • Warsztaty statystyczne – 12 godz.;
 • Podstawy arkusza kalkulacyjnego – 4 godz. (2 x 2 godz.) (grudzień 2021)(zapisy zamknięte);
 • Jak przygotować dobrą prezentację w Prezi, Sway i PowerPoint – (2 x 2 godz.) (styczeń 2021)
 • Platforma edukacyjna Moodle UZ – możliwości i zastosowanie – 5 godz. (styczeń 2021)

Instytut Psychologii

 • Przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego w oparciu o potencjał twórczy – 3 godz. (grudzień 2021) (zapisy zamknięte);
 • Przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego - kontekst interpersonalny – 3 godz.;
 • Grupa wsparcia dla pracowników - praca na zasobach – po 3 godz. - (jedno spotkanie w miesiącu) - 7 – 8 spotkań (styczeń 2021);
 • Zdrowa komunikacja ze współpracownikami i studentami oparta na empatii – 3 godz. (styczeń 2021)

Instytut Filologii Polskiej

 • Kultura wypowiedzi
 • Emisja głosu

Instytut Muzyki

 • Emisja głosu

Oferta przedstawiana będzie sukcesywnie, za pośrednictwem Newslettera Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapisy zostaną przeprowadzone elektronicznie, poprzez stronę internetową Pionu Prorektora ds. Jakości Kształcenia – zakładka kursy dla nauczycieli akademickich.

Udział w kursie jest nieodpłatny.

Po zakończeniu wystawiony zostanie certyfikat ukończenia kursu.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl