Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Program MOST

Wydziałowi koordynatorzy programu MOST

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNYdr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz, prof. UZ
tel. 68 328 7854
email: k.kwiecien-dlugosz@wa.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAdr inż. Jakub Kostecki
tel. 683282407
email: J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIAdr Zbigniew Binek
tel. 683282245 , 683282000
email: Z.Binek@wez.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMIIdr Lidia Najder-Kozdrowska
tel. 683282904
email: L.Kozdrowska@if.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNYdr Tadeusz Zuchewicz
tel.   683283154
email: T.Zuchewicz@ifg.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKIdr inż. Anna Pławiak-Mowna
tel. 683282708, 683282422
email: A.Mowna@issi.uz.zgora.pl
COLLEGIUM MEDICUMdr Mateusz Rynkiewicz
tel. 683287835
email: M.Rynkiewicz@wlnz.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRIIdr Radosława Kranz
tel. 683282833
email: R.Kranz@wmie.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ MECHANICZNYdr inż. Dariusz Michalski
tel. 683282667
email: D.Michalski@ibem.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCHdr Andżelina Łopińska
tel. 683282725
email: a.lopinska@wnb.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCHdr Edyta Mianowska
tel. 68328 2989, 789441629
email: E.Mianowska@ips.uz.zgora.pl
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJIdr Agnieszka Kania
email: A.Kania@wpa.uz.zgora.pl

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl