Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 68 328 3170

Program MOST

Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021

  1. Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
  2. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
  3. Wygeneruj wniosek.
  4. Wniosek wydrukowany i podpisany należy zeskanować i wysłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora UZ. e-mail: R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl
  5. Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego podania, to należy go również wydrukować, podpisać i w formie skanu wysłać wraz z podaniem na podany wyżej adres mailowy.
  6. Uczelniany Koordynator UZ o otrzymaniu podania (listu motywacyjnego) poinformuje Was mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.
  7. Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Jakości Kształcenia.
  8. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora UZ w wiadomości mailowej.
  9. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
  10. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.

Po zakwalifikowaniu się na program MOST student ma obowiązek podpisania porozumienia o programie zajęć.

W celu uzyskania pomocy w tworzeniu takiego porozumienia należy się kontaktowac z koordynatoami wydziałowymi Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 68 328 3170

SekretariatDJ@uz.zgora.pl