Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Program MOST

Warunki uczestnictwa w Programie

  1. Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, a doktorant po pierwszym roku studiów.
  2. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku bądź semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni.

Student może studiować poza własnym uniwersytetem semestr lub cały rok akademicki. Ponadto osoby, które początkowo zdecydowały się wyjechać tylko na jeden semestr, mają możliwość przedłużenia pobytu, o ile uczelnia macierzysta oraz przyjmująca wyrażą na to zgodę (taki wniosek należy złożyć szybciej niż obowiązuje to w przypadku starania się o uczestnictwo w wymianie studentów po raz pierwszy, np. gdy termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada, wniosek o przedłużenie należy złożyć do 30 października).

Od roku akademickiego 2010/2011 obowiązują nowe procedury ubiegania się studentów o uczestnictwo w programie MOST:

  1. Rejestracja będzie odbywać się elektronicznie (student będzie musiał indywidualnie logować się w systemie).
  2. Od 15 kwietnia 2010 na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/ ukaże się bezpośredni link  umożliwiający przeglądanie oferty i późniejszą rejestrację na wybrany kierunek. Student rejestrując się będzie musiał uzupełnić wymagane dane (teleadresowe oraz dotyczące jego studiów - podobne jak to było w przypadku wniosku papierowego).
  3. Po dokonaniu rejestracji i wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji możliwe będzie wydrukowanie kompletnego już wniosku. Następnie student zobowiązany będzie uzyskać zgodę Dziekana macierzystego wydziału. Po jej uzyskaniu student przekazuje wniosek w odpowiednim terminie (patrz pkt. 4 Terminarz) do koordynatora uczelnianego zajmującego się Programem (tak jak do tej pory).
  4. Koordynator po sprawdzeniu wniosku, załącza go w pliku PDF do zarejestrowanego już studenta oraz odpowiada za jego zaakceptowanie i podpisanie przez właściwego Prorektora.

Regulamin oraz oferta miejsc dostępnych dla studentów w ramach programu MOST jest umieszczona na stronie http://www.uka.amu.edu.pl/. w oparciu o nią można podjąć decyzję związaną z ewentualnym wyjazdem do uczelni przyjmującej.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl