Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Program MOST

Termiarz

Lista miejsc na kierunkach studiów oferowanych przez poszczególne Uczelnie W ramach Programu MOST w danym roku akademickim ogłaszana jest raz w roku (tabela nr 1) i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym (tabela nr 2).

Tabela nr 1: Ogłoszenie oferty w ramach Programu MOST (na semestr zimowy oraz letni kolejnego roku akademickiego)

Ogłoszenie ofertySkładanie wniosków uczestnictwa W Programie MOSTWyniki
15 kwietniado 15 maja 30 czerwca

Tabela nr 2: Aktualizacja oferty w ramach Programu MOST (na semestr letni bieżącego roku akademickiego)

Aktualizacja ofertySkładanie wniosków uczestnictwa w Programie MOSTWyniki
30 październikado 30 listopada30 grudnia

Rozpatrywaniem wniosków studentów zajmuje się Uniwersytecka Komisja Kształcenia w Poznaniu, której Biuro kojarzy wnioski z ofertą i kieruje studentów do odpowiednich uczelni, informując o rozdziale miejsc uczelnię przyjmującą studenta, uczelnię macierzystą oraz samego studenta.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl