Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Program MOST

Czynności umożliwiające wyjazd

Osoby, które zostały zakwalifikowane do studiowania w innych uczelniach W ramach programu MOST, są zobowiązane do przygotowania porozumienia w sprawie programu zajęć i uzyskania akceptacji Dziekana Wydziału uczelni macierzystej oraz przyjmującej. Tworząc indywidualny program studiów, należy pamiętać, iż musi on zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS w semestrze. Dopuszcza się możliwość uczęszczania na zajęcia z różnych semestrów tego samego kierunku studiów, kierunków pokrewnych lub nawet wyboru jednego tylko przedmiotu poza uczelnią macierzystą. W ostatnim wypadku pozostałe przedmioty są zaliczane w uczelni macierzystej. Student nie może zmienić formy studiów w trakcie wymiany (ze stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie).

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl