Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Program MOST

Zaliczenie semestru

Zaliczenie semestru przez studentów studiów jednolitych oraz I i II stopnia

Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan danego uniwersytetu.

Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym przez studenta uniwersytecie uwzględnia się w obliczaniu średniej w danym roku studiów oraz w średniej z całego toku studiów.

Na zakończenie studiów w, innej niż macierzysta, uczelni, student otrzymuje certyfikact poświadczający ukończenie Programu.

Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich

Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl