Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uniwersytet Zielonogórski

Nostryfikacja dyplomu

Zarządzenie nr 125 Rektora UZ z 13 września 2022 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w Uniwersytecie Zielonogórskim
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125 Rektora UZ z 13 września 2022 r. - Wniosek

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobierana jest opłata w wysokości 3605 zł. Kwota stanowi 50% wynagrodzenia profesora (stan na dzień 2 stycznia 2023 r.)

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl