Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Obciążenia dydaktyczne

Akty prawne

Tabela Korekt Obciążeń - przykład
Pracownicy UZ
Pracownicy ZEW
Wzory umów w Aktach prawnych UZ

 

 

PRACOWNICY UZ

 1. Organizacja procesu kształcenia
  - zasady określania zakresu zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich
  - organizacja czasu pracy nauczyciela akademickiego
  (Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 8 października 2003 r.)
  (Uchwała nr 34 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 listopada 2002 r.)

 2. Zasady ustalania wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Regulamin Pracy: $59-$64 Załącznik do zarządzenia nr 251 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r.
  Regulamin wynagradzania: $10 oraz załącznik 12 załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora UZ z dn. 12.03.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim

 3. Uchwała Senatu UZ w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych
  (Uchwała numer 172 w sprawie: stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z dnia: 27-09-2017)
  (Uchwała numer 150 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z dnia 28 czerwca 2017 r.)
  (Uchwała numer 504 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30-09-2015)
  (Uchwała numer 353 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z dnia 29-10-2014)

 4. Uchwała Senatu UZ w sprawie stawek za realizację zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo
  (Uchwała numer 174 w sprawie: stawek za realizację zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo z dnia: 27-09-2017)
  (Uchwała numer 490 w sprawie: stawek za realizację zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo z dnia: 24-06-2015)
  (Uchwała numer 294 w sprawie stawek za realizację zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo z dnia: 23-06-2010)

 5. Limity grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych
  (Zarządzenie numer 57 w sprawie: ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych z dnia 29-06-2015
  (Zarządzenie numer 51 w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych z dnia 29-05-2014)
  (Uchwała nr 561 Senatu UZ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności na kierunku studiów)
  (Uchwała nr 559 Senatu UZ z dnia 30 maja 2012 r.w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych)

 6. Zasady rozliczeń za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  - podstawa obliczania
  - termin wypłaty
  - zmiana sposobu wypłaty
  (Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2006r.)

 7. Seminaria
  (Uchwała numer 128 Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie liczby prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela z dnia 19 listopada 2003r.)

 

 

 

PRACOWNICY Z ZEWNĄTRZ

 1. Oświadczenie zelceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpoczenia zdrowowtnego

 2. Wzory umów i druków ZZA i ZUA
  Wzory umów w Aktach prawnych UZ

 3. Stawki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  (Uchwała numer 173 w sprawie: stawek za realizację godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia: 27-09-2017)
  (Uchwała numer 151 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku)
  (Uchwała numer 504 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami UZ z dnia 30 września 2015r.)
  (Uchwała numer 478 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami UZ z dnia 14-12-2011)

 4. Zasady rozliczeń za realizację zajęć dydaktycznych przez osoby nie będące pracownikami UZ
  - podstawa rozliczania
  - sposób wypłaty
  (Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2006r.)

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl