Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Obciążenia dydaktyczne

Akty prawne

Tabela Korekt Obciążeń - przykład
Pracownicy UZ
Pracownicy ZEW
Wzory umów w Aktach prawnych UZ

 

 

PRACOWNICY UZ

 1. Organizacja procesu kształcenia
  - zasady określania zakresu zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich
  - organizacja czasu pracy nauczyciela akademickiego
  (Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 8 października 2003 r.)
  (Uchwała nr 34 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 listopada 2002 r.)

 2. Zasady ustalania wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Regulamin Pracy: $59-$64 Załącznik do zarządzenia nr 251 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r.
  Regulamin wynagradzania: $10 oraz załącznik 12 załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora UZ z dn. 12.03.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim

 3. Limity grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych
  (Zarządzenie numer 57 w sprawie: ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych z dnia 29-06-2015
  (Zarządzenie numer 51 w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych z dnia 29-05-2014)
  (Uchwała nr 561 Senatu UZ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad uruchamiania specjalności na kierunku studiów)
  (Uchwała nr 559 Senatu UZ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych)

 4. Zasady rozliczeń za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  - podstawa obliczania
  - termin wypłaty
  - zmiana sposobu wypłaty
  (Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2006 r.)

 5. Seminaria
  (Uchwała numer 128 Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie liczby prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela z dnia 19 listopada 2003 r.)

 

 

 

PRACOWNICY Z ZEWNĄTRZ

 1. Oświadczenie zelceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

  Załącznik 5 - karta prac. z zewnątrz na rok 2022/2023

 2. Wzory umów i druków ZZA i ZUA
  Wzory umów w Aktach prawnych UZ

 3. Stawki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  Zarządzenie nr 191 Rektora UZ z dnia 1-12-2022 r. stawek za realizację godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Zarządzenie nr 190 Rektora UZ z dnia 1-12-2022 r. w sprawie stawek za realizację godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Uchwała nr 173 Senatu UZ z dnia 27-09-2017 r. w sprawie stawek za realizację godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Uchwała nr 151 Senatu UZ z dnia 28-06-2017 r. w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Uchwała nr 504 Senatu UZ z dnia 30-09-2015 r. w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami UZ
  Uchwała nr 478 Senatu UZ z dnia 14-12-2011 r. w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób nie będących pracownikami UZ


 4. Zasady rozliczeń za realizację zajęć dydaktycznych przez osoby nie będące pracownikami UZ
  - podstawa rozliczania
  - sposób wypłaty
  Zarządzenie nr 72 Rektora UZ z dnia 10-10-2006 r. w sprawie zasad rozliczeń za realizację zajęć dydaktycznych przez osoby nie będące pracownikami UZ

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl