UZ sygnatariuszem Magna Charta Universitatum

 
 


  21 września 2007 roku Uniwersytet Zielonogórski stał się sygnatariuszem Magna Charta Universitatum i tym samym wszedł do akademickiej wspólnoty ponad 500. uniwersytetów z całego świata, które przyjęły na siebie zobowiązanie przestrzegania jakości norm kształcenia i prowadzenia badań naukowych. W Polsce takich uczelni jest 20, Uniwersytet Zielonogórski jest 10. polskim uniwersytetem sygnatariuszem Charty. Dokument podpisała prof. Wielisława Osmańska - Furmanek – prorektor ds. jakości kształcenia.

 

  Magna Charta Universitatum została podpisana 18 września 1988 w Bolonii i jest wyznacznikiem fundamentalnych zasad funkcjonowania uniwersytetów europejskich. Proklamuje niezależność i autonomiczność uniwersytetów co gwarantuje, że szkolnictwo wyższe oraz system badań przystosowują się na bieżąco do zmieniających się potrzeb, wymagań społeczeństwa oraz postępu wiedzy naukowej. Przyjęcie Uniwersytetu Zielonogórskiego do grona sygnatariuszy wynika z oceny jakości kształcenia. Jest także wyrazem uznania naszych dokonań w zakresie wdrażania procesu bolońskiego. (autor tekstu: esa, Miesięcznik Uniwersytet Zielonogórski, nr 8, listopad 2007)

Magna Charta Universitatum

Friends of the Magna Charta Observatory
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski