Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Pełnomocnik ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Pełnomocnik ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

dr Paweł Szudra

Adres

Pokój 11, budynek A-0, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

Mail

P.Szudra@wez.uz.zgora.pl

Telefon

+ 48 788 345 505

 

 

Pełnomocnik ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2020/2021

Konsultacje w formie zdalnej w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 1000-1100.

 • 8 marca 2021 r.
 • 12 kwietnia 2021 r.
 • 10 maja 2021 r.
 • 14 czerwca 2021 r

Pokój konsultacji w ww. terminach dostępny jest pod adresem: https://meet.google.com/jya-qven-qgm

 

 

Pełnomocnik ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Zakres obowiązków

 1. przygotowanie wzorów ankiet studenckich dotyczących ewaluacji procesu kształcenia;
 2. przygotowywanie rocznego harmonogramu ankietyzacji;
 3. organizacja i przeprowadzanie ankietyzacji we współpracy z Centrum Komputerowym UZ, i Wydziałami UZ;
 4. prowadzenie działań promocyjnych na rzecz procesu ankietyzacji studentów we współpracy z Działem Promocji, Działem Kształcenia i Parlamentem Studenckim;
 5. realizacja zadań wynikających z Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 6. analiza zagregowanych wyników badań ankietyzacji studentów;
 7. przygotowanie rocznego sprawozdania z procesu ewaluacji jakości kształcenia przeprowadzanego na podstawie badań ankietowych wśród studentów;
 8. współdziałanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia w zakresie opracowania założeń i procedur w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia odnoszących się do procesu ewaluacji.

 

 

Pełnomocnik ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Ankiety ewaluacyjne

Ewaluacja na Uniwersytecie Zielonogórskim obejmuje następujące ankiety:

 • ankieta oceny prowadzącego zajęcia;
 • ankieta zadowolenia z warunków studiowania,
 • ankieta opinii nauczycieli akademickich o warunkach prowadzenia studiów;
 • ankieta dla słuchaczy studiów podyplomowych;
 • ankieta oceny praktyki.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl