dr inż. Jarosław Wagner


Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zdalnego


dr inż. Jarosław Wagner


 

email J.Wagner[malpa]kmti.uz.zgora.pl


Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Zdalnego

 • promowanie i koordynowanie działań w zakresie nauczania na odległość,
 • koordynowanie prac nad rozwojem e-learningu w Uniwersytecie Zielonogórskim,
 • wspieranie działań organizacyjnych jednostek uczelni związanych z rozwojem kompetencji w obszarze e-learningu,
 • upowszechnianie nowoczesnych metod i form kształcenia z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • wsparcie pracowników uczelni w zakresie obsługi uczelnianej platformy edukacyjnej,
 • wsparcie studentów uczelni w zakresie obsługi uczelnianej platformy edukacyjnej,
 • wsparcie metodyczne nauczycieli akademickich,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami e-learningu,
 • dostarczanie władzom uczelni aktualnych informacji w zakresie funkcjonowania kształcenia na odległość,
 • ewaluacja procesu kształcenia realizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • współpraca z Centrum Komputerowym w zakresie wdrażania kształcenia na odległość w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Terminy spotkań/konsultacji w styczniu 2021 r.

 • 4 stycznia 2021 r. - godzina 17.00-18.00
 • 11 stycznia 2021 r. - godzina 17.00-18.00
 • 18 stycznia 2021 r. - godzina 17.00-18.00
 • 25 stycznia 2021 r. - godzina 17.00-18.00

Pokój konsultacji w ww. terminach dostępny jest pod adresem: https://meet.google.com/nmc-nxpb-mdw

Terminy spotkań/konsultacji w grudniu 2020 r.

 • 7 grudnia 2020 r. - godzina 17.00-18.00
 • 14 grudnia 2020 r. - godzina 17.00-18.00

Pokój konsultacji w ww. terminach dostępny jest pod adresem: https://meet.google.com/nmc-nxpb-mdw

Terminy spotkań/konsultacji dla pracowników w listopadzie 2020 r.

 • 9 listopada 2020 r. - godzina 17.00-18.00
 • 16 listopada 2020 r. - godzina 17.00-18.00
 • 23 listopada 2020 r. - godzina 17.00-18.00

Pokój konsultacji w ww. terminach dostępny jest pod adresem: https://meet.google.com/nmc-nxpb-mdw

Terminy szkoleń dla studentów

 • 2 października 2020 r. - godzina 15.00
 • 5 października 2020 r. - godzina 17.00
 • 16 października 2020 r. - godzina 15.00
 • 17 października 2020 r. - godzina 10.00

Szkolenie dla studentów w ww. terminach dostępne jest pod adresem: https://meet.google.com/dhe-dudf-nqo

Terminy konsultacji dla pracowników

 • 6 października 2020 r. - godzina 17.00-18.00
 • 12 października 2020 r. - godzina 17.00-18.00
 • 19 października 2020 r. - godzina 17.00-18.00
 • 26 października 2020 r. - godzina 17.00-18.00

Pokój konsultacji w ww. terminach dostępny jest pod adresem: https://meet.google.com/nmc-nxpb-mdw
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski