Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uniwersytet Zielonogórski

Potwierdzanie efektów uczenia się

"Informuję, że w roku akademickim 2022/2023 wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego nie zgłosiły oferty dotyczącej potwierdzania efektów uczenia się, w związku z tym nie będą prowadzały procedury postępowań.
Jednocześnie zawiadamiam, że podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 nie będzie możliwe przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się."

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształcenia

Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

od 1 lutego do 30 kwietnia - termin składania wniosków o potwierdzenie efektów uczenia się;

do 31 maja - termin przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się, zakończonej wydaniem decyzji;

do 30 czerwca - przeprowadzenie procedury odwoławczej.

 

Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów kształcenia powinny zostać podjęte w terminie 30 dni od daty dostarczenia kompletnego wniosku, podpisania umowy i uiszczenia opłaty.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl