Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uniwersytet Zielonogórski

Potwierdzanie efektów uczenia się

"Informuję, że w roku akademickim 2022/2023 wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego nie zgłosiły oferty dotyczącej potwierdzania efektów uczenia się, w związku z tym nie będą prowadzały procedury postępowań.
Jednocześnie zawiadamiam, że podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 nie będzie możliwe przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się."

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształcenia

Potwierdzanie efektów uczenia się

Dokumenty

Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 107 rektora UZ z dnia 4 listopada 2019r.)

Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się w formacie MS-Word

Wzór protokołu komisji weryfikującej (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107 rektora UZ z dnia 4 listopada 2019r.)

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl