Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uniwersytet Zielonogórski

Potwierdzanie efektów uczenia się

"Informuję, że w roku akademickim 2022/2023 wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego nie zgłosiły oferty dotyczącej potwierdzania efektów uczenia się, w związku z tym nie będą prowadzały procedury postępowań.
Jednocześnie zawiadamiam, że podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 nie będzie możliwe przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się."

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształcenia

Potwierdzanie efektów uczenia się

Akty prawne

Uchwała nr 550 Senatu UZ z 25 wrzesnia 2019 w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Zielonogórskim
Zarzadzenie nr 107 Rektora UZ z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się na Uniwersytecie Zielonogórskim
Załącznik nr 1 Wzór wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się
Załącznik nr 2 Wzór protokołu komisji weryfikującej
Zarządzenie nr 11 Rektora UZ z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie wysokości opłat w postępowaniu związanym z potwierdzaniem efektów uczenia się w roku akademickim 2015/2016
Uchwała nr 547 Sentau UZ z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z potwierdzaniem efektów uczenia się
Zarządzenie nr 97 Rektora UZ z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu kierunków objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2015/2016 dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl