Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Plany i programy studiów

Uniwersytet Zielonogórski

Plany i programy studiów

Wybierz wydział:

Kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

kierunekcykl kształceniauchwała
Senatu UZ
program studiówplan
studiów
stacjonarne
plan
studiów
niestacjonarne
efekty
uczenia się
I stopień
elektronika i telekomunikacja
27 marca 2019r.: likwidacja


I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 509
z 25 kwietnia 2012 r.
elektrotechnika

I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 509
z 25 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 447
z 29 maja 2019 r.
informatyka

I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 509
z 25 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 444
z 29 maja 2019 r.
automatyka i robotyka

I stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 509
z 25 kwietnia 2012 r.
2019/2020 Uchwała nr 449
z 29 maja 2019 r.
biznes elektroniczny

I stopień
(profil praktyczny)
Uchwała nr 376
z 26 listopada 2014 r.
Uchwała nr 446
z 29 maja 2019 r.
efektywność energetyczna
16 marca 2022r.: likwidacja


II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 375
z 26 listopada 2014 r.

Kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

kierunekcykl kształceniauchwała
Senatu UZ
program studiówplan
studiów
stacjonarne
plan
studiów
niestacjonarne
efekty
uczenia się
II stopień
elektrotechnika

II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 509
z 25 kwietnia 2012 r.
2019/2020 Uchwała nr 448
z 29 maja 2019 r.
2022/2023 Uchwała nr 444
z 30 marca 2022 r.
informatyka

II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 509
z 25 kwietnia 2012 r.
2019/2020 Uchwała nr 448
z 29 maja 2019 r.
2022/2023 Uchwała nr 445
z 30 marca 2022 r.
automatyka i robotyka

II stopień
(profil ogólnoakademicki)
Uchwała nr 509
z 25 kwietnia 2012 r.
2019/2020 Uchwała nr 450
z 29 maja 2019 r.
2022/2023 Uchwała nr 443
z 30 marca 2022 r.

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

dyscyplinazarządzenie Rektora UZefekty uczenia się
III stopnia
informatyka, elektrotechnika
automatyka i robotyka
Zarządzenie nr 46 Rektora UZ z 30 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich
informatyka, elektrotechnika oraz automatyka i robotyka
prowadzone na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
 

Studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

nazwa studiów podyplomowychuchwała Senatu UZprogram studiów/efekty uczenia się
studia podyplomowe
Społeczeństwo w dobie Internetu Rzeczy
26 czerwca 2019r.: likwidacja
Uchwała nr 569
z 27 kwietnia 2016 r.
Uchwała nr 115
z 28-06-2017 r.
Technologie informatyczne
26 czerwca 2019r.: likwidacja
Uchwała nr 568
z 27 kwietnia 2016 r.
Uchwała nr 116
z 28-06-2017 r.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl