Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uniwersytet Zielonogórski

Powołanie nowego kierunku

Procedura powoływania nowego kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 1. Zgoda JM Rektora dla idei powołania nowego kierunku studiów.
 2. Złożenie kompletnego wniosku w Sekretariacie Prorektora ds. Jakości Kształcenia
  (poprzedzone przesłaniem elektronicznej wersji wniosku w celu sprawdzenia jego poprawności - co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Uczelnianej Rady ds. Kształcenia)
  wraz z:
  1. pismem przewodnim od Dziekana do Prorektora ds. Jakości Kształcenia;
  2. opinią Wydziałowej Rady ds. Kształcenia w sprawie programu studiów dla kierunku studiów;
  3. opinią Parlamentu Studenckiego.
 3. Opinia Uczelnianej Rady ds Kształcenia
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
 5. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Do pobrania:
Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów
Załączniki do wniosku o nadanie uprawnienia
Program studiów
Wzór wniosku o nadanie uprawnień - profil ogólnoakademicki
Wzór wniosku o nadanie uprawnień - profil praktyczny
Uchwała nr 86 Senatu UZ w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia studiów oraz uchwalania programów studiów

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl