Wykaz kierunków

Wykaz kierunków objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2017/2018 dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018:

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

informatyka i ekonometria – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki;

inżynieria danych – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki;

matematyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki;

»Informacje na stronie www wydziału...
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski