Terminy

od 1 lutego do 30 kwietnia - termin składania wniosków o potwierdzenie efektów uczenia się;

do 31 maja - termin przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się, zakończonej wydaniem decyzji;

do 30 czerwca - przeprowadzenie procedury odwoławczej.

 

Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów kształcenia powinny zostać podjęte w terminie 30 dni od daty dostarczenia kompletnego wniosku, podpisania umowy i uiszczenia opłaty.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski