Proces Boloński

Deklaracja Bolońska została podpisana przez 29 państw europejskich w 1999 r. Podstawową ideą przyświecającą inicjatywie jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego opartego na harmonizacji i standaryzacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach-sygnatariuszach. Zgodnie z założeniami Deklaracji Obszar ten powinien powstać do 2010 r.

Współpraca państw europejskich w zakresie edukacji ma przyczynić się do zwiększenia mobilności i do poprawy „zatrudnialności” absolwentów poprzez dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku. Jak również podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjną szkolnictwa wyższego w Europie w skali światowej.

Najważniejsze wydarzenia:

1999Deklaracja Bolońska29 państw (w tym Polska)
2001Komunikat Praski33 państwa
2003Komunikat Berliński40 państw
2005Konferencja Ministrów w Bergen45 państw
2007Konferencja Ministrów w Londynie46 państw
2009Konferencja Ministrów Leuven/Louvain-la-Neuve46 państw
2010Konferencja w Budapeszcie i Wiedniu47 państw
2012Konferencja w Bukareszcie47 państw


Deklaracja Bolońska z 15 czerwca 1999 roku zawiera następujące postulaty:

  • wprowadzenie łatwo czytelnych i porównywalnych stopni (dyplomów), wraz z Suplementem do dyplomu ułatwiającym uznanie kwalifikacji,

  • wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia: studia pierwszego stopnia trwające przynajmniej 3 lata i kończące się tytułem zawodowym oraz studia drugiego stopnia,

  • wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów- ECTS (z sukcesem wykorzystywanego w programie SOCRATES-Erasmus),

  • zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji,

  • współdziałanie w zakresie zapewniania jakości kształcenia,

  • propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski