Proces Boloński

Deklaracja Bolońska została podpisana przez 29 państw europejskich w 1999 r. Podstawową ideą przyświecającą inicjatywie jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego opartego na harmonizacji i standaryzacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach-sygnatariuszach. Zgodnie z założeniami Deklaracji Obszar ten powinien powstać do 2010 r.

Współpraca państw europejskich w zakresie edukacji ma przyczynić się do zwiększenia mobilności i do poprawy „zatrudnialności” absolwentów poprzez dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku. Jak również podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjną szkolnictwa wyższego w Europie w skali światowej.

Najważniejsze wydarzenia:

1999Deklaracja Bolońska29 państw (w tym Polska)
2001Komunikat Praski33 państwa
2003Komunikat Berliński40 państw
2005Konferencja Ministrów w Bergen45 państw
2007Konferencja Ministrów w Londynie46 państw
2009Konferencja Ministrów Leuven/Louvain-la-Neuve46 państw
2010Konferencja w Budapeszcie i Wiedniu47 państw
2012Konferencja w Bukareszcie47 państw


Komunikat Berliński - poza podsumowaniem spełniania założeń Deklaracji Bolońskiej i Komunikatu Praskiego, nawołuje do przyspieszenia realizacji celów krótkoterminowych:
  • nadrobienie zaległości przez niektóre państwa we wprowadzaniu dwustopniowego systemu studiów, a następnie poszerzenie o trzeci stopień -studia doktoranckie,

  • wydawanie Suplementów do dyplomów w europejskich językach, automatycznie po zakończeniu studiów,

  • rozpoczęcie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości.Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski