Proces Boloński

Deklaracja Bolońska została podpisana przez 29 państw europejskich w 1999 r. Podstawową ideą przyświecającą inicjatywie jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego opartego na harmonizacji i standaryzacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach-sygnatariuszach. Zgodnie z założeniami Deklaracji Obszar ten powinien powstać do 2010 r.

Współpraca państw europejskich w zakresie edukacji ma przyczynić się do zwiększenia mobilności i do poprawy „zatrudnialności” absolwentów poprzez dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku. Jak również podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjną szkolnictwa wyższego w Europie w skali światowej.

Najważniejsze wydarzenia:

1999Deklaracja Bolońska29 państw (w tym Polska)
2001Komunikat Praski33 państwa
2003Komunikat Berliński40 państw
2005Konferencja Ministrów w Bergen45 państw
2007Konferencja Ministrów w Londynie46 państw
2009Konferencja Ministrów Leuven/Louvain-la-Neuve46 państw
2010Konferencja w Budapeszcie i Wiedniu47 państw
2012Konferencja w Bukareszcie47 państw


Konferencja Ministrów w Bergen. W maju 2005 r. Ministrowie szkolnictwa wyższego dokonali przeglądu dotychczasowych osiągnięć Procesu Bolońskiego (stocktaking) i określili priorytety na kolejne lata, do roku 2010:
  • podkreślono wiodącą rolę uczelni, pracowników i studentów w rozwoju Procesu Bolońskiego,

  • dostosowanie i poszerzenie krajowych ram kwalifikacji w państwach-sygnatariuszach, zgodnie z wymogami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego do roku 2010,

  • zwiększenie rozpoznawalności stopni i dyplomów studiów wyższych, oraz dokonanie odpowiednich zmian legislacyjnych,

  • wzmocnienie współpracy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badawczą.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski