Proces Boloński

Deklaracja Bolońska została podpisana przez 29 państw europejskich w 1999 r. Podstawową ideą przyświecającą inicjatywie jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego opartego na harmonizacji i standaryzacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach-sygnatariuszach. Zgodnie z założeniami Deklaracji Obszar ten powinien powstać do 2010 r.

Współpraca państw europejskich w zakresie edukacji ma przyczynić się do zwiększenia mobilności i do poprawy „zatrudnialności” absolwentów poprzez dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku. Jak również podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjną szkolnictwa wyższego w Europie w skali światowej.

Najważniejsze wydarzenia:

1999Deklaracja Bolońska29 państw (w tym Polska)
2001Komunikat Praski33 państwa
2003Komunikat Berliński40 państw
2005Konferencja Ministrów w Bergen45 państw
2007Konferencja Ministrów w Londynie46 państw
2009Konferencja Ministrów Leuven/Louvain-la-Neuve46 państw
2010Konferencja w Budapeszcie i Wiedniu47 państw
2012Konferencja w Bukareszcie47 państw


Konferencja Ministrów w Leuven/Louvain-la-Neuve odbyła się w dniach 28-29 kwietnia. W czasie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz określono priorytety do roku 2020.

Uczenie się dla przyszłości: priorytety dla szkolnictwa wyższego w nadchodzącej dekadzie

  • Wymiar społeczny: równy dostęp i możliwość ukończenia studiów
  • Uczenie się przez całe życie
  • Zatrudnialność
  • Kształcenie ukierunkowane na studenta i misja dydaktyczna szkolnictwa wyższego
  • Edukacja, badania i innowacje
  • Otwartość w wymiarze międzynarodowym
  • Mobilność
  • Zbieranie danych
  • Wielowymiarowe narzędzia służące zwiększaniu przejrzystości
  • FinansowanieWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski