Proces Boloński

Deklaracja Bolońska została podpisana przez 29 państw europejskich w 1999 r. Podstawową ideą przyświecającą inicjatywie jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego opartego na harmonizacji i standaryzacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach-sygnatariuszach. Zgodnie z założeniami Deklaracji Obszar ten powinien powstać do 2010 r.

Współpraca państw europejskich w zakresie edukacji ma przyczynić się do zwiększenia mobilności i do poprawy „zatrudnialności” absolwentów poprzez dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku. Jak również podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjną szkolnictwa wyższego w Europie w skali światowej.

Najważniejsze wydarzenia:

1999Deklaracja Bolońska29 państw (w tym Polska)
2001Komunikat Praski33 państwa
2003Komunikat Berliński40 państw
2005Konferencja Ministrów w Bergen45 państw
2007Konferencja Ministrów w Londynie46 państw
2009Konferencja Ministrów Leuven/Louvain-la-Neuve46 państw
2010Konferencja w Budapeszcie i Wiedniu47 państw
2012Konferencja w Bukareszcie47 państw


W dniach 11-12 marca 2010 odbyła się w Budapeszcie i Wiedniu kolejna konferencja ministrów ds. szkolnictwa wyższego krajów uczestniczących w Procesie Bolońskim.

Do Procesu Bolońskiego został przyjęty Kazachstan. Podczas sesji plenarnych omówiono kluczowe elementy Procesu Bolońskiego:

  • reformę programów i stopni studiów,
  • współpracę w zakresie zapewnienia jakości kształcenia,
  • mobilność oraz uznawalność,
  • wymiar społeczny Procesu Bolońskiego.

Konferencja zakończyła się przyjęciem Deklaracji z Budapesztu i Wiednia w sprawie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Następne spotkanie ministerialne w sprawie oceny osiągniętego postępu i rozwoju programu działań zostanie zorganizowane przez Rumunię, w Bukareszcie, w dniach 26-27 kwietnia 2012 roku.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski