Proces Boloński

Deklaracja Bolońska została podpisana przez 29 państw europejskich w 1999 r. Podstawową ideą przyświecającą inicjatywie jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego opartego na harmonizacji i standaryzacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach-sygnatariuszach. Zgodnie z założeniami Deklaracji Obszar ten powinien powstać do 2010 r.

Współpraca państw europejskich w zakresie edukacji ma przyczynić się do zwiększenia mobilności i do poprawy „zatrudnialności” absolwentów poprzez dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku. Jak również podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjną szkolnictwa wyższego w Europie w skali światowej.

Najważniejsze wydarzenia:

1999Deklaracja Bolońska29 państw (w tym Polska)
2001Komunikat Praski33 państwa
2003Komunikat Berliński40 państw
2005Konferencja Ministrów w Bergen45 państw
2007Konferencja Ministrów w Londynie46 państw
2009Konferencja Ministrów Leuven/Louvain-la-Neuve46 państw
2010Konferencja w Budapeszcie i Wiedniu47 państw
2012Konferencja w Bukareszcie47 państw


2012 Konferencja w Bukareszcie

W dniach 26 - 27 kwietnia 2012r. odbyła się w Bukareszcie kolejna Konferencji Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA)

W konferencji wzięło udział 47 delegacji krajów biorących udział w Procesie Bolońskim, przedstawiciele Komisji Europejskiej, delegacje 23 państw spoza Obszaru, oraz przedstawiciele kilkunastu międzynarodowych organizacji działających w sektorze szkolnictwa wyższego.

Konferencji towarzyszyło tzw. Bologna Policy Forum, skierowane do krajów spoza Europy zainteresowanych osiągnięciami Procesu Bolońskiego.

Podczas konferencji podsumowano stan implementacji Procesu Bolońskiego od ostatniej konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyższego krajów biorących udział w Procesie Bolońskim, która odbyła się w Leuven i Louvain-la-Nuave w kwietniu 2009r. Zaprezentowano główne wyniki Raportu Implementacyjnego, stanowiącego analizę porównawczą stanu wdrażania założeń Procesu w 47 państwach EHEA.

Najważniejszym dokumentem przyjętym podczas konferencji Ministrów EHEA jest Komunikat. Określa on trzy główne priorytety we wdrażaniu Procesu Bolońskiego na najbliższe trzy lata tj.:

  • Zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla wszystkich.
  • Zwiększenie zatrudnialności absolwentów.
  • Poprawę skali oraz jakości w zakresie mobilności.Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski