Aldona Szudra Szatkowska


Główny specjalista

Sekretariat Prorektora ds. Jakości Kształcenia
email SekretariatDJ[malpa]uz.zgora.pl
Telefon(068) 328 3170Fax(068) 327 3212
 
adresPokój 115Rektorat, Budynek A-18
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Do podstawowego zakresu zadań Sekretariatu należy:
  • prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji, przesyłanie jej do załatwienia właściwym osobom lub jednostkom zgodnie z dekretacją oraz dbałość o jej terminowe załatwienie,
  • prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad,
  • udział w przygotowaniu oraz protokołowaniu zebrań i narad organizowanych przez przełożonego
  • wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych dla potrzeb bezpośredniego przełożonego,
  • składanie zamówień w zakresie zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy,
  • dbałość o właściwe stosowanie pieczęci i stempli,
  • prowadzenie ewidencji majątku znajdującego się na stanie Sekretariatu oraz Prorektora ds. Jakości Kształcenia,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do przełożonego,
  • projektowanie i aktualizacja (we współpracy z administratorem sieci uniwersyteckiej) strony internetowej dotyczącej działalności komórek podległych Prorektorowi ds. Jakości Kształcenia.Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski