Proszę o przekazywanie uwag i propozycji do omówienia podczas posiedzeń Komisji: M.Graczyk@wez.zgora.pl.

Komisja ds. Kształcenia

Kalendarz posiedzeń Komisji w roku akademickim 2018/2019

październiklistopadgrudzieństyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwiec
29.1026.1117.1228.0125.0225.0315.0427.0524.06
Termin składania wniosków, które będą podlegały opiniowaniu Komisji ds. Kształcenia - 7 dni przed planowanym posiedzeniem

Uchwała nr 19 Senatu UZ z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. kształcenia

Regulamin Komisji ds. Kształcenia

Komisja pełni rolę opiniodawczą w zakresie projektowania efektywnego systemu jakości kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zadania Komisji ds. Kształcenia

  • Opracowanie i wdrażanie polityki, procedur i standardów kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim – zgodnie z polityką stosowaną przez władze Uczelni.
  • Opiniowanie wniosków o uruchamianie nowych kierunków studiów i nowych metod kształcenia.
  • Ocena organizacji procesu dydaktycznego realizowanego na wydziałach.
  • Opiniowanie wniosków związanych z organizacją i jakością kształcenia na UZ w ramach Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia.
  • Przegląd efektów kształcenia na kierunkach studiów.
  • Opiniowanie wniosków w zakresie reformy studiów, poszerzania i zróżnicowania oferty edukacyjnej.
  • Wdrażanie i efektywna realizacja założeń Procesu Bolońskiego.
  • Opiniowanie wniosków o uruchamianie studiów podyplomowych na UZ.
  • Opiniowanie wniosków o uruchamianie kursów dokształcających na UZ.
Komisja ds. kształcenia 2016-2020
1.prof. dr hab. inż. Magdalena GraczykProrektor ds. Jakości Kształcenia
Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia
2.prof. dr hab. Dariusz DolańskiPełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
3.dr inż. Ireneusz NowogońskiWydział Budownictwa, Architektury i Inżynieri Środowiska
4.dr Paweł SzudraWydział Ekonomii i Zarządzania
5.dr inż. Anna Pławiak-MownaWydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
6.dr Alina SzeleckaWydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii
7.dr Elżbieta KołodziejskaWydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
8.dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii
9.dr Nel BielniakWydział Humanistyczny
10.dr Elżbieta RolandWydział Nauk Biologicznych
11.dr inż. Julian JakubowskiWydział Zamiejscowy w Sulechowie
12.dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ Wydział Artystyczny
13.dr Piotr MysiakWydział Prawa i Administracji
14.dr Ewa SkorupkaWydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
15.dr inż. Piotr GawłowiczWydział Mechaniczny
16.mgr Wioletta HusarSamorząd Doktorantów
17.Jędrzej Dragan Parlament Studencki UZ
18.dr Tomasz GrzybowskiStudium Wychowania Fizycznego i Sportu
19.dr Mirosław ŚwitArchiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski