Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Studia podyplomowe

Oferta Studiów Podyplomowych na rok akademicki 2022/2023

Osoba odpowiedzialna: mgr Weronika Wojciechowska
telefon: 68 328 31 71, e-mail: W.Wojciechowska@adm.uz.zgora.pl

Elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2022/2023 (aktualizacja 08.12.2022r.)

Rok akademicki 2022/2023

Studia płatne

WYDZIAŁ LEKARSKI
I NAUK O ZDROWIU
LOGOPEDIA
telefon: 68 328 73 77
Strona www
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
telefon: 68 328 73 77
Strona www
ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ
telefon: 68 328 73 77
Strona www
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
telefon: 68 328 30 41 / 789 442 003
Strona www
FOTOGRAFIA
telefon: 68 328 30 41 / 789 442 003
Strona www
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
telefon: 789 441 774
Strona www
ENERGETYKA ODNAWIALNA
telefon: 68 352 83 43
Strona www
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
telefon: 68 328 25 55
Strona www
TRANSPORT I SPEDYCJA
telefon: 68 328 25 55
Strona www
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH
telefon: 68 328 25 55
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
telefon: 797 977 238
Strona www
WSPÓŁCZESNE METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
telefon: 68 328 25 55
Strona www
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
FILOZOFIA I ETYKA W SZKOLE
telefon: 68 328 31 20
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM
telefon: 789 441 529
Strona www
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
telefon: 68 352 94 57
Strona www
ENOLOGIA
telefon: 68 352 94 57
Strona www
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Studia podyplomowe
PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
telefon: 68 328 32 36
Strona www
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
telefon: 68 328 32 36
Strona www
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
telefon: 68 328 32 56
Strona www
TERAPIA PEDAGOGICZNA i PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
telefon: 68 328 22 26 / 789 441 421
Strona www
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ
telefon: 68 328 22 26 / 789 441 421
Strona www
PEDAGOGIKA SPECJALNA – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA- propozycja
telefon:
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
telefon: 68 328 32 64
Strona www
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
telefon: 789 442 086
Strona www
PRAWO ZATRUDNIENIA I PSYCHOLOGIA PRACY
telefon: 68 328 32 33
Strona www
PRAWO I ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA
telefon: 789 442 086

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl