Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Studia podyplomowe

Oferta Studiów Podyplomowych na rok akademicki 2021/2022

Elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022 (aktualizacja 01.12.2021r.)

Uwaga! Zmiana miejsca przyjmowania dokumentów!
Dokumenty na studia podyplomowe przyjmują Sekretariaty poszczególnych dziekanów. Adresy podajemy poniżej przy nazwie wydziału

.

Rok akademicki 2021/2022

COLLEGIUM MEDICUM
Budynek (F-00), ul. Zyty 28, Zielona Góra
tel, 68 328 3105, 789 442 014
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
Strona www
NEUROLOGOPEDIA
Strona www
ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ
Strona www
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
Budynek Dydaktyczny, p. 100, ul.Wiśniowa 10a, Zielona Góra
tel. 68 328 3041
ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
Strona www
OBRAZOWANIE W MALARSTWIE I RYSUNKU
Strona www
FOTOGRAFIA
Strona www
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Budynek Dydaktyczny WBAIŚ i WNB, p. 125, ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
tel. 68 328 2639
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Strona www
STOSOWANIE EUROKODÓW W BUDOWNICTWIE
Strona www
ENERGETYKA ODNAWIALNA
Strona www
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Budynek WEZ (A-00), p. 11, ul. Podgórna 50, Zielona Góra
tel. 68 328 2555, 68 328 2554
LOGISTYKA
Strona www
TRANSPORT I SPEDYCJA
Strona www
MODELOWANIE I SYMULACJE PROCESÓW W LOGISTYCE I W PRODUKCJI
Strona www
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH
Strona www
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
Strona www
WSPÓŁCZESNE METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
Strona www
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Strona www
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
Budynek Administracyjny (A-17), p. 100, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra
tel. 68 328 3241
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH
Strona www
FILOZOFIA I ETYKA W SZKOLE
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
Centrum Naukowo-Badawcze, p. 322, ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
tel. 789 441 740
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Strona www
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM
Strona www
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Budynek Dydaktyczny WBAIŚ i WNB (A-08), p. 122, ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra
tel. 789 442 203
WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Strona www
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
Strona www
ENOLOGIA
Strona www
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Studia podyplomowe
al. Wojska Polskiego 69, pokój 126, 65-762 Zielona Góra
tel. 68 328 2555
PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Strona www
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Strona www
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
Strona www
TERAPIA PEDAGOGICZNA i PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
Strona www
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe

Budynek WPA (A-41), p.307, Pl. Słowiański 9, Zielona Góra
tel. 68 328 2244
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
Strona www
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
Strona www
PRAWO ZATRUDNIENIA I PSYCHOLOGIA PRACY
Strona www
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO - propozycja
PRAWO I ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA - propozycja

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047

SekretariatDJ@uz.zgora.pl