Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Studia podyplomowe

Oferta Studiów Podyplomowych na rok akademicki 2021/2022

Elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022 (aktualizacja 31.08.2021r.)

Rok akademicki 2021/2022

COLLEGIUM MEDICUM
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
Strona www
NEUROLOGOPEDIA
Strona www
ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
Strona www
OBRAZOWANIE W MALARSTWIE I RYSUNKU
Strona www
FOTOGRAFIA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Strona www
STOSOWANIE EUROKODÓW W BUDOWNICTWIE
Strona www
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
Strona www
TRANSPORT I SPEDYCJA
Strona www
MODELOWANIE I SYMULACJE PROCESÓW W LOGISTYCE I W PRODUKCJI
Strona www
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH
Strona www
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
Strona www
WSPÓŁCZESNE METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
Strona www
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Strona www
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH
Strona www
FILOZOFIA I ETYKA W SZKOLE
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Strona www
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Strona www
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM
Strona www
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Strona www
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Studia podyplomowe
PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Strona www
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Strona www
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
Strona www
TERAPIA PEDAGOGICZNA i PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
Strona www
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
Strona www
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
Strona www
PRAWO ZATRUDNIENIA I PSYCHOLOGIA PRACY
Strona www
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO - propozycja
PRAWO I ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA - propozycja
Filia w Sulechowie
ENERGETYKA ODNAWIALNA
Strona www
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
Strona www
ENOLOGIA
Strona www

Rok akademicki 2020/2021

COLLEGIUM MEDICUM
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
Strona www
NEUROLOGOPEDIA
Strona www
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
Strona www
OBRAZOWANIE W MALARSTWIE I RYSUNKU
Strona www
TWÓRCZE DZIAŁANIA ROZWOJOWE
Strona www
FOTOGRAFIA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
PODYPLOMOWE STUDIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Strona www
STOSOWANIE EUROKODÓW W BUDOWNICTWIE
Strona www
SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - propozycja
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
Strona www
MODELOWANIE I SYMULACJE PROCESÓW W LOGISTYCE I W PRODUKCJI
Strona www
POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ - PRAKTYCZNE ASPEKTY
Strona www
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH
Strona www
TRANSPORT I SPEDYCJA
Strona www
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Strona www
WSPÓŁCZESNE METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
Strona www
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
Strona www
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH
Strona www
FILOZOFIA I ETYKA W SZKOLE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ - propozycja
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Strona www
DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Strona www
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM
Strona www
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Strona www
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Studia podyplomowe
TERAPIA PEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
Strona www
PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Strona www
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Strona www
ARTETERAPIA JAKO FORMA WSPARCIA NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA CZŁOWIEKA - propozycja
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - propozycja
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
Strona www
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
Strona www
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO I PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO
Strona www
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
Strona www
PRAWO ZATRUDNIENIA I PSYCHOLOGIA PRACY
Strona www
PODATKI I POSTĘPOWANIE PODATKOWE - propozycja
Filia w Sulechowie
PODYPLOMOWE STUDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Strona www
ENERGETYKA ODNAWIALNA
Strona www
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
Strona www
ENOLOGIA
Strona www
MENADŻER W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ --propozycja Strona www

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047

SekretariatDJ@uz.zgora.pl