Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Studia podyplomowe

Oferta Studiów Podyplomowych na rok akademicki 2022/2023

Osoba odpowiedzialna: mgr Weronika Wojciechowska
telefon: 68 328 31 71, e-mail: W.Wojciechowska@adm.uz.zgora.pl

Elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2022/2023 (aktualizacja 08.07.2022r.)

Rok akademicki 2022/2023

Studia bezpłatne

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
DORADCA RODZINY - studia bezpłatne
Strona www

Studia płatne

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
Strona www
ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ
Strona www
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI CONCEPT ART
Strona www
FOTOGRAFIA
Strona www
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Strona www
ENERGETYKA ODNAWIALNA
Strona www
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
Strona www
TRANSPORT I SPEDYCJA
Strona www
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
Strona www
WSPÓŁCZESNE METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
Strona www
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
studia podyplomowe...
FILOZOFIA I ETYKA W SZKOLE
WYDZIAŁ MECHANICZNY
studia podyplomowe...
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ELEMENTÓW W ŚRODOWISKU CAD-CAM
Strona www
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
Strona www
ENOLOGIA
Strona www
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Studia podyplomowe
PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Strona www
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Strona www
KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE
Strona www
TERAPIA PEDAGOGICZNA i PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI
Strona www
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ
Strona www
PEDAGOGIKA SPECJALNA – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA- propozycja
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Studia podyplomowe
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE
Strona www
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
Strona www
PRAWO ZATRUDNIENIA I PSYCHOLOGIA PRACY
Strona www
PRAWO I ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl