Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Studia podyplomowe

Dokumenty dla kierowników studiów podyplomowych

Osoba odpowiedzialna: mgr Weronika Wojciechowska
telefon: 328 31 71, e-mail: W.Wojciechowska@adm.uz.zgora.pl

Plan studiów Studiów Podyplomowych

Do pobrania w formacie MS Excel

Szablony opisu przedmiotu do Katalogów ECTS (sylabusy)

Część II.A. Informacja o studiach podyplomowych

Część II.B. Szablon opisu przedmiotu dla studiów podyplomowych

Karta zgłoszenia Studiów Podyplomowych

Karta zgłoszenia

Wykaz podgrup i kodów ISCED

Procedura powoływania studiów podyplomowych

Procedura powołania SP

Kosztorys studiów podyplomowych

Kosztorys dla studiów podyplomowych


Załącznik do kosztorysu

Załącznik do kosztorysu dla studiów podyplomowych


Rozliczenie studiów podyplomowych

Rozliczenie


Miesięczne sprawozdanie z przepracowanych godzin

Miesięczne sprawozdanie


Karta pracownika - Zestawienie godzin dla pracownika w roku akademickim

Karta pracownika

Wzory umów i rachunków: Akty Prawne na stronie UZ

Informacje

  • Wzory podpisów na rachunku
  • Wzory podpisów na umowie
  • W przypadku wprowadzenia zmian w załączniku do kosztorysu studiów podyplomowych, umowy bądź rachunki będą przygotowanepo przesłaniu do Działu Kształcenia aneksu do załącznika zaakceptowanego przez kierownika studiów podyplomowych oraz dyrektora Instytutu.

  • Przpominamy, iż zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami, art. 36 ust. 4) umowy pracowników z zewnątrz wraz z Oświadczeniem zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz RODO (druki do pobrania ze strony na samym dole: http://www.uz.zgora.pl/ap/) powinny być, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, przekazane do zarejestrowania.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl