ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  W dniach 02.10. – 07.10.2019r. odbędą się zapisy na obligatoryjne zajęcia z wychowania fizycznego. Poniżej przedstawiamy ofertę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na semestr zimowy 2019/2020. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nią i świadomy wybór zajęć. Jednocześnie przypominamy, iż osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i zwolnienia lekarskie zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach z WF i uzyskanie wpisu.

Terminarz zapisów

Zapisy odbędą się na hali sportowej UZ na ul. Szafrana 6

OGÓLNE WARUNKI ZALICZENIA

  Podstawą zaliczenia jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych studenta przy zastosowaniu standardowych testów określających poziom rozwoju motorycznego i umiejętności technicznych lub znajomości przez studenta metod diagnozy stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz umiejętności zastosowania ćwiczeń fizycznych dla usprawniania dysfunkcji ruchowych, fizjologicznych i morfologicznych za pomocą indywidualnych (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) wskaźników funkcji organizmu (obniżony poziom sprawności fizycznej).

oferta zajęć z wf

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE SEMESTR ZIMOWY 2018/19

 1. PONIEDZIAŁEK 07.10.2018r. GODZ. 9.00
  • KIERUNEK LEKARSKI
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
  • WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 2. PONIEDZIAŁEK - 07.10.2018r. GODZ. 10.30
  • WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
  • WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 3. PONIEDZIAŁEK - 07.10.2018r. GODZ. 13.00
  • WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
  • WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 4. PONIEDZIAŁEK - 07.10.2018r. GODZ. 13.30
  • - KIERUNEK PIELĘGNIARSTWA - KAMPUS B - HALA SPORTOWA UL.PROSTA
 5. ŚRODA - 02.10.2018r. GODZ. 9.30
  • WYDZIAŁ MECHANICZNY
  • WYDZIAŁ BUDOWNICTWA , ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 6. ŚRODA - 02.10.2018r. GODZ. 14.00
  • WYDZIAŁ PEDAGOGIKI,PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
  • WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
  • WYDZIAŁ MATEMATYKI , INFORMATYKI I EKONOMETRII
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY , WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
  • KIERUNEK BIZNES ELEKTRONICZNY
 7. ŚRODA - 02.10.2019r. GODZ. 16.00
  • WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
  • WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 8. CZWARTEK - 03.10.2019r. GODZ. 9.00
  • WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
  • WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
 9. CZWARTEK - 03.10.2019r. GODZ. 12.30
  • WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
  • WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
  • WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMIIWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski