Osoba odpowiedzialna: mgr Sylwia Jachacz
telefon: 68 328 32 76, e-mail: S.Jachacz@adm.uz.zgora.pl

Uczelniana Rada ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ prof. dr hab. Dariusz Dolański - przewodniczący,
D.Dolanski@ih.uz.zgora.pl,
tel. 68 328 3272

 

 

 

 

Biuro Rady:

mgr Edyta Wysocka, E.Wysocka@adm.uz.zgora.pl, tel 68 328 3276
Aldona Szudra - Szatkowska, SekretariatDJ@uz.zgora.pl, tel 68 328 3170
mgr Sylwia Jachacz, S.Jachacz@adm.uz.zgora.pl, tel 68 328 3276

Do zadań Uczelnianej Rady nalezy w szczególności:

  1. Opracowywanie procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia w Uczelni.
  2. Rekomendowanie Komisji ds. Kształcenia oraz rektorowi działań doskonalących proces kształcenia w Uczelni.
  3. Monitoring i merytoryczne wspieranie działań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.
  4. Przedstawianie rektorowi rocznego sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski