Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

dr Paweł Szudra 1) dr Paweł Szudra - przewodniczący,
P.Szudra@wez.uz.zgora.pl,
tel. 68 328 24 12

 

 

 

 


2) dr Katarzyna Kwiecień - Długosz– przedstawiciel Wydziału Artystycznego,
3) dr inż. Gerard Bryś – przedstawiciel Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
4) dr inż. Joanna Zarębska– przedstawiciel Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
5) dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Fizyki i Astronomii,
6) dr Hanna Kurowska – przedstawiciel Wydziału Humanistycznego,
7) dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
8) dr hab. Agnieszka Zembroń – Łacny, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
9) dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
10) dr inż. Michał Sąsiadek – przedstawiciel Wydziału Mechanicznego,
11) dr Ewa Bok – przedstawiciel Wydziału Nauk Biologicznych,
12) dr Jarosław Wagner – przedstawiciel Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
13) dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji
14) dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie
15) dr inż. Jarosław Gramacki –Centrum Komputerowe,
16) mgr inż. Marcin Skobel – przedstawiciel doktorantów,
17) Michał Blinkiewicz – przedstawiciel studentów.

Zadania Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia obejmują w szczególności:

  1. Opracowywanie procedur ewaluacji oraz audytu wewnętrznego w zakresie jakości kształcenia.
  2. Analizę wyników badań ankietowych wynikających z USZJK.
  3. Monitorowanie realizacji wytycznych Uczelnianej Rady na poziomie Uczelni i wydziałów, w tym analiza wyników prac Wydziałowych Zespołów ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia.
  4. Przygotowanie sprawozdań dla rektora oraz publikowanie wyników oceny jakości kształcenia.Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski