Osoba odpowiedzialna: mgr Sylwia Jachacz
telefon: 68 328 32 76, e-mail: S.Jachacz@adm.uz.zgora.pl

Akty prawne

Uchwała nr 577 Senatu UZ z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 1. Tekst Uchwały
 2. Załącznik nr 1 -Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała numer 489 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr 84 Senatu UZ z dn.27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z dnia: 24-06-2015

 1. Tekst Uchwały
 2. Załącznik nr 1 -Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie NR 30 Rektora UZ z dnia 8 maja 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 1. Tekst Zarządzenia
 2. Załącznik - Ankieta zadowolenia ze studiowania

Zarządzenie nr 18 z dnia 22 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wprowadzające tekst jednolity zarządzenia

 1. Tekst Zarządzenia
 2. Załącznik nr 3 - tekst jednolity ZARZĄDZENIA NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wprowadzające tekst jednolity zarządzenia

 1. Tekst Zarządzenia
 2. Tekst jednolity zarządzenia
 3. Załącznik nr 1 - Ankieta oceny prowadzącego zajęcia
 4. Załącznik nr 2 - Karta samooceny kierunku

ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 6 października 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 51 Rektora UZ z dn. 29.05.2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wprowadzające tekst jednolity zarządzenia

 1. Tekst Zarządzenia
 2. Załącznik 1 e - Karta hospitacji
 3. Załącznik 1 f - Ankieta oceny praktyki

ZARZĄDZENIE NR 110 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 4 listopada 2013 roku zmieniające Zarządzenie nr 51 Rektora UZ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wprowadzające tekst jednolity zarządzenia

 1. Tekst Zarządzenia
 2. Załącznik do zarządzenia nr 110 Rektora UZ z dnia 4 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 84 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z dnia 27 lutego 2013 roku.

 1. Tekst Uchwały
 2. Tekst Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (Załącznik)

UCHWAŁA NR 101 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

 1. Tekst Uchwały

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia z 2007 r.

UCHWAŁA NR 319 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO w sprawie przyjęcia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia z dnia 26 września 2007 roku

 1. Tekst Uchwały
 2. Tekst Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (Załącznik nr 8)
 3. Ankieta - Zadowolenie ze studiowania (Załącznik nr 1)
 4. Opinia studentów UZ o wykładach (Załącznik nr 2)
 5. Karta informacyjna nauczyciela akademickiego (Załącznik nr 3)
  Karta informacyjna nauczyciela akademickiego (Załącznik nr 3)
 6. Karta informacyjna kierunku (Załącznik nr 4)
 7. Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na UZ (Załącznik nr 5)
 8. Karta hospitacji zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 6)
 9. Regulamin okreslajacy zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl na UZ (Załącznik nr 7)
 10. KalendarzWszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski