Osoba odpowiedzialna: mgr Sylwia Jachacz
telefon: 68 328 32 76, e-mail: S.Jachacz@adm.uz.zgora.pl

Narzędzia ewaluacji procesu kształcenia

Kalendarz zadań związanych z realizacją USZJK w roku akademickim 2017/2018

Kalendarz działań związanych z funkcjonowaniem USZJK w roku akademickim 2017/2018

Kalendarz działań związanych z funkcjonowaniem USZJK w roku akademickim 2016/2017

Kalendarz działań związanych z funkcjonowaniem USZJK w roku akademickim 2015/2016

Kalendarz działań związanych z funkcjonowaniem USZJK w roku akademickim 2014/2015

Karta Hospitacji Zajęć Dydaktycznych (Załącznik nr 1e do Zarządzenia nr 92 Rektora UZ z dnia 6 października 2014 roku)

Ankieta Oceny Praktyki (Załącznik nr 1f do Zarządzenia nr 92 Rektora UZ z dnia 6 października 2014 roku)

Ankieta Oceny Przedmiotu1

Ankieta Oceny Prowadzącego Zajęcia*

*) Ankieta dostępna jest w Module ankietowania po pobraniu tokenu z Dziekanatu.

Ankieta Zadowolenia z Warunków Studiowania1

1) Dokumenty dostępne będą dla studentów i słuchaczy w systemie Dziekanat od roku akademickiego 2013/2014

Ankieta dla Słuchaczy Studiów Podyplomowych2

2) Informacja o dostępności po kontakcie: Dział Kształcenia

Wzory dokumentów dostępne dla komisji wydziałowych:

Karta Samooceny Kierunku3

3) Informacja o dostępności po kontakcie: Dział Kształcenia

Procedury weryfikacji efektów kształcenia studentów i doktorantów
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski