Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uniwersytet Zielonogórski

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

USZJK jest kompleksowym systemem procedur dotyczących ewaluacji treści, środków, warunków, przebiegu i efektów kształcenia akademickiego w Uczelni.

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Akty prawne

Zarządzenie nr 56 Rektora UZ z dnia 29 kwietnia 2022 w sprawie dokumentów i procedur USZJK

 1. Tekst Zarządzenia
  Załączniki
  1. Ankieta oceny prowadzącego zajęcia
  2. Ankieta Zadowolenia z Warunków Studiowania
  3. Opinia nauczycieli akademickich na temat warunków prowadzenia studiów
  4. Ankieta dla słuchaczy studiów Podyplomowych
  5. Ankieta Oceny Praktyki
  6.   Karta okresowej oceny programu studiów - profil ogólnoakademicki
  7.   Karta okresowej oceny programu studiów - profil praktyczny
  8.   Karta okresowej oceny programu studiów podyplomowych
  9.   Karta hospitacji zajęć dydaktycznych
  10. Procedury ewaluacji procesu kształcenia

Uchwała numer 348 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie zmian w Uczelnianym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia przyjętym uchwałą nr 577 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 1. Tekst Uchwały
 2. Załącznik - Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl