Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uniwersytet Zielonogórski

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

USZJK jest kompleksowym systemem procedur dotyczących ewaluacji treści, środków, warunków, przebiegu i efektów kształcenia akademickiego w Uczelni.

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Akty prawne

Uchwała numer 348 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie zmian w Uczelnianym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia przyjętym uchwałą nr 577 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 1. Tekst Uchwały
 2. Załącznik - Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała numer 577 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 1. Tekst Uchwały
 2. Załącznik - Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 48 Rektora UZ z dnia 4 marca 2020 w sprawie dokumentów i procedur USZJK

 1. Tekst Zarządzenia
  Załączniki
  1. Ankieta Oceny Prowadzącego Zajęcia
  2. Ankieta Zadowolenia z Warunków Studiowania
  3. Ankieta Opinii Nauczycieli akademickich o warunkach prowadzenia studiów
  4. Ankieta Oceny Studiów Podyplomowych
  5. Ankieta Oceny Praktyk
  6.   Ankieta Okresowej Oceny Programu Studiów - profil ogólnoakademicki
  7.   Ankieta Okresowej Oceny Programu Studiów - profil praktyczny
  8.   Ankieta Okresowej Oceny Programu Studiów podyplomowych
  9.   Karta hospitacji zajęć dydaktycznych
  10. Procedury ewaluacji procesu kształcenia

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047

SekretariatDJ@uz.zgora.pl