Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uniwersytet Zielonogórski

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

USZJK jest kompleksowym systemem procedur dotyczących ewaluacji treści, środków, warunków, przebiegu i efektów kształcenia akademickiego w Uczelni.

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

O jakości kształcenia

Czym jest jakość kształcenia? „Uniwersytet Zielonogórski”, 11:2020

System boloński „Uniwersytet Zielonogórski”, 12:2020

Rama Kwalifikacji „Uniwersytet Zielonogórski”, 2:2021

Koncepcja kształcenia „Uniwersytet Zielonogórski”, 3:2021

Przyporządkowanie kierunku do dyscyplin naukowych lub artystycznych „Uniwersytet Zielonogórski”, 4:2021

Dyplomowanie „Uniwersytet Zielonogórski”, 6:2021

Efekty uczenia się – cechy ogólne „Uniwersytet Zielonogórski”, 10:2021

Efekty uczenia się a Polska Rama Kwalifikacji „Uniwersytet Zielonogórski”, 11:2021

Efekty uczenia się dla zajęć „Uniwersytet Zielonogórski”, 12:2021

Treści programowe „Uniwersytet Zielonogórski”, 2:2022

Ogólnoakademicki profil studiów „Uniwersytet Zielonogórski”, 3:2022

Ankiety oceny jakości kształcenia w Uniwersytecie Zielonogórskim. Opinia nauczycieli akademickich na temat warunków studiowania „Uniwersytet Zielonogórski”, 3:2022

Praktyczny profil studiów „Uniwersytet Zielonogórski” 4: 2022

Plan równości płci

Plan równości płci na Uniwersytecie Zielonogórskim „Uniwersytet Zielonogórski” 4: 2022

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl